گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
در پرداخت دیه حادثه دیدگان اتوبوس تهران ـ گنبد شتاب شود

استاندار گلستان در دیدار با مدیرعامل شرکت بیمه ایران نمایندگی گلستان خواستار شتاب بخشی در پرداخت علی الحساب دیه حادثه دیدگان اتوبوس تهران - گنبدکاووس شد. به گزارش ایرنا از استانداری، سید مناف هاشمی در دیدار با عموزاد خلیلی مدیرکل شرکت بیمه ایران گلستان، ضمن تسلیت به مناسبت این ضایعه دردناک، اظهار کرد: حقوق مادی و معنوی حادثه دیدگان را پیگیری می کنیم و بر این باوریم که باید عزم همگانی در راستای کاهش سوانح جاده ای ایجاد شود.