گرگان - دوشنبه 23 مهر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
دستفروشان حق کسبه را ضایع می کنند الهه رمضان پور

بازار محلی نعلبندان از بازارهای قدیمی شهر گرگان است که بعد از اجرای طرح ساماندهی و سد معبر در بازار نعلبندان، این بازارمحلی از وضعیت مناسبی برخوردار شد . اما هنوز مدت کوتاهی نگذشته بود که دوباره بحث سد معبر در این بازار به میان آمد. در زمان شهردارسابق بود که وی سد معبر مناطق شهر گرگان (3 منطقه) که به صورت منطقه ای در حال خدمت بودند را یکپارچه کرد و دیگر سد معبر منطقه یک ، سد معبر منطقه 2 و ... در کار نبود. ماموران سد معبر می بایست سطح شهر گرگان را مورد رصد قرار می دادند و با عوامل سد معبر برخورد می کردند که این ادغام ، نظارت ماموران سد معبر را کاهش کرد . تا آنجا که اکثر کسبه بازار نعلبندان به حضور عوامل سد معبر در این بازار گله مند شدند و نامه های رسمی و مکتوبی به دادستان، شهرداری، شورای شهر گرگان و ... ارسال کردند. اکنون نزدیک به چند سال از آن نامه نگاری ها می گذرد و هنوز هیچ مرجع رسمی نتوانسته است سد معبر نعلبندان (15 متری پاسرو) را برطرف سازد و با عوامل آن برخورد قانونی کند.

 

اموران سد معبر با دست فروشان برخورد نمی کنند!

خراسانی از کسبه بازار نعلبندان(15 متری پاسرو)  می گوید: هر روز دست فروشان با خودروهای وانت بار یا چرخ دستی در این کوچه مستقر می شوند و ماموران سد معبر هم با مشاهده آنان، هیچ اقدامی انجام نمی دهند.

وی افزود: بارها با سد معبر شهرداری گرگان تماس گرفتیم اما هیچ فایده ای نداشت و کسی با دست فروشان در این بازار برخورد نمی کند. به گفته وی؛ کسبه بازار، حتی نامه برای دادستان، شهردار، اعضای شورای شهر گرگان و ... ارسال کردند و در ارتباط با این خواسته به حق، از آنان کمک و مساعدت خواستند اما تاکنون هیچ اقدامی صورت نگرفته است.

 

کسبه با دست فروشان درگیر می شوند

اسدی یکی دیگر از کسبه بازار نعلبندان می گوید: دست فروشان با ایجاد سد معبر و اشغال خیابان و پیاده رو، عبور و مرور را برای شهروندان سخت کرده اند.

وی افزود: عدم برخورد قانونی از سوی مسولان و ماموران سد معبر باعث شده است کسبه ها با عوامل سد معبر (دستفروشان) وارد بحث و جدال شوند.

به گفته وی؛ در حال حاضر، چندین نفر از کسبه های بازار نعبلندان به دلیل بحث و درگیری با دست فروشان، در محاکم قضایی پرونده دارند که علت اصلی آن عدم برخورد قانونی مسئولان مربوطه با عوامل سد معبر است.

وی تصریح کرد: چنانچه ماموران سد معبر با عوامل سد معبر برخورد قانونی داشته باشند، کسبه هیچگاه خودشان وارد عمل نمی شوند.

 

اطلاع دقیقی ندارم!

در تهیه این گزارش درصدد بودیم با سخنگوی شورای شهر گرگان مصاحبه ای داشته باشیم که وی اعلام کرد: سد معبر و حضور دست فروشان در نعلبندان( کوچه 15 متری پاسرو) رو دیده ام اما در جریان اینکه چرا تاکنون با آنان برخورد نشده است ، نیستم!!.

حسین ربیعی افزود: برخورد با دست فروشان از وظایف ماموران سد معبر و در حوزه خدمات شهری شهرداری گرگان است که می بایست در این رابطه پاسخگو باشند.

 

  رفع سد معبر نعلبندان در دستور کار ماست!

معاون خدمات شهری شهرداری گرگان گفت: به دنبال اعتراضات گسترده مردم  و کسبه بازار نعلبندان (15 متری پاسرو)، رفع سد معبر و جلوگیری از حضور دست فروشان در این بازار، از برنامه های این معاونت است. محسن کریمی افزود: درصدد هستیم برای نظارت بیشتر ماموران سد معبر بر دست فروشان و عوامل سد معبر، مجدداد سد معبر مناطق، که در زمان شهردار سابق (حسین صادقلو) یکپارچه شده بود را به صورت منطقه ای تفکیک کرده تا ماموران سد معبر بتوانند نظارت بیشتری بر فعالیت عوامل سد معبر داشته باشند . به گفته وی؛ با تفکیک ماموران سد معبر به 3 منطقه (شهر گرگان دارای 3 منطقه است)کمتر شاهد حضور دست فروشان و عوامل سد معبر در سطح شهر گرگان خواهیم بود.