گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
گلستان با ظرفیتی بکر درتوسعه کشت کلزا و خودکفایی تامین روغن

گلستان به دلیل شرایط مناسب اقلیمی و خاک حاصلخیز مستعد توسعه و تناوب کشت محصولات مختلف بویژه دانه های روغنی همچون کلزا بوده که با توجه به سیاست دولت در حمایت از تولید این محصول، کشت آن در چند سال اخیر رونق یافته و ظرفیت افزایش سطح زیر کشت کلزا نیز فراهم است. به گزارش ایرنا، در گلستان افزون بر 650 هزار هکتار زمین زراعی و باغی وجود دارد که هر ساله 550 هکتار آن به کشت پاییزه محصولات اختصاص می یابد، طبق گفته کارشناسان کشاورزی استان، کلزا از بهترین محصولات در تناوب کشت غلات و دانه های روغنی در اراضی آبی و دیم، افزایش راندمان محصولات، افزایش حاصلخیزی خاک، کاهش جمعیت آفات و بیماری ها و علف های هرز مزارع و بیشتر شدن 30 درصدی تولید غلات و زمینه ساز خودکفایی کشور در تامین روغن مصرفی مردم است. طرح خودکفایی و تامین روغن نباتی کشور طی های 1393- 1384 در وزارت جهاد کشاورزی به اجرا در آمده است تا براساس آن با افزایش تولید دانه های روغنی، درصد خوداتکایی به تولید داخلی این محصول افزایش یابد. منابع داخلی تولید روغن نباتی در گذشته بیشتر شامل پنبه دانه، سویا، آفتابگردان و گلرنگ بوده و در سال های اخیر کلزا اضافه شده است که با توجه به ظرفیت های حوزه کشاورزی گلستان کشت این محصول قابل افزایش و توسعه می باشد. با توجه به اقلیم خشک بسیاری از مناطق کشور و محدویت آب برای توسعه گیاهان روغنی تابستانه همانند سویا، ذرت و آفتابگردان و لزوم بهره گیری از نزولات جوی، ترویج و توسعه کلزا یکی از برنامه ریزی های کشوری بوده که گلستان با دارا بودن شرایط اقلیمی مناسب و بهره گیری از نزولات جوی، ظرفیتی بکر برای توسعه این کشت محسوب می شود. کارشناسان و دست اندرکاران زراعت کشاورزی گلستان می گویند:  کشت کلزا بهترین تناوب برای گندم و جو در استان به شمار می رود و رعایت این تناوب علاوه بر افزایش تولید سال آینده، آفات، بیماری ها و نیز علف های هرز را کاهش می دهد. به گزارش ایرنا وجود چنین ظرفیتی، در چند سال اخیر با وجود کم و کاستی فراوان در کشت این محصول در استان ولی توجه ویژه مسئولان سازمان جهادکشاورزی گلستان برای سرمایه گذاری و توسعه کلزا را جلب کرده است. طبق آماری که از سوی مسئولان حوزه کشت کلزا سازمان جهادکشاورزی گلستان ارایه شد، در این استان طی سه سال اخیر روند سطح کشت از 5300 هکتار به11500 هکتار وسپس 23500 هکتار رسیده و گلستان رتبه نخست کشوری را در تولید این محصول کسب کرده است. معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهادکشاورزی گلستان گفت: این استان ظرفیت کشت پاییزه کلزا در سطح 80 هزار هکتار را دارد و می طلبد سرمایه گذاری و حمایت بیشتری در این خصوص صورت گیرد