گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/8/22 - شماره 1647
تحقق ۳۵ درصد بودجه شهرداری گرگان طی ۷ ماه گذشته

سرپرست شهرداری گرگان گفت: درآمد وصولی هفت ماهه سال ۹۶، ۷۵ میلیارد تومان بوده که این مبلغ ۳۵ درصد کل بودجه را شامل می شود. به گزارش مهر، مهدی باقری اظهار کرد: درآمد وصولی هفت ماهه سال ۹۶، ۷۵ میلیارد تومان بوده است، که این مبلغ ۳۵ درصد کل بودجه و ۶۳ درصد بودجه هفت ماهه سال جاری است. وی ادامه داد: در سال ۹۵، درآمد وصولی ما، ۹۸ میلیارد تومان بوده که ۲۳ میلیارد تومان آن از محل درآمدهای غیرنقدی تحصیل گردیده است. باقری با بیان این نکته که درآمدهای حاصله از باب نقدی با سال گذشته برابری می کند، عنوان کرد: حدود ۶۸ میلیارد تومان از بودجه امسال از محل فروش اموال و املاک و سرمایه گذاری پیش بینی گردیده که یکی از دلایل عدم تحقق آن محدودیت در فروش و سرمایه گذاری است. سرپرست شهرداری گرگان تأکید کرد: اگر چه بعضاً شهرداری های هم تراز با گرگان در بحث نقدینگی مشکل دارند ولیکن گرگان به یاری خداوند و تلاش همکاران در هفت ماه اخیر در پرداخت هزینه های جاری، حقوق، اضافه کار و پاداش پرسنل موفق عمل کرده است. باقری بیان کرد: شهرداری گرگان جزو معدود شهرداری هایی است که به هیچ یک از نهادها و دستگاه های اجرایی بدهی نداشته و اندک معوقات عمرانی مطروحه طی ماه های آتی پرداخت خواهد شد.