گرگان - جمعه 1 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
جرایم کارکنان نیروی انتظامی گلستان ۳۹ درصد کاهش یافت

فرمانده نیروی انتظامی گلستان گفت: جرایم کارکنان نیروی انتظامی استان ۳۹ درصد کاهش یافته است. به گزارش مهر به نقل پایگاه خبری پلیس، سردار علی اکبر جاویدان با بیان اینکه رویکرد پیشگیرانه پلیس اعتماد متقابل پلیس و مردم را ارتقا می دهد، اظهار کرد: تعاملات پلیس و سازمان قضائی باعث می شود جرایم بین کارکنان نیروی انتظامی استان  ۳۹ درصد کاهش پیدا کند. جاویدان افزود: این تعاملات همچنین باعث کارآمدی رده های ناجا و ارتقاء خدمات کیفی و شایسته به مردم و کاهش نارضایتی عمومی از نیروی انتظامی استان شده است. وی تکریم ارباب و رجوع، پاسخگویی به موقع به مراجعان و رفع مشکلات انتظامی را سه اصل مهم در رویکرد پلیس خدمتگزار دانست و افزود: اعتماد مردم بزرگترین سرمایه پلیس است و در سایه این اعتماد، پلیس بخش مهمی از ماموریت های خود را در تعامل و همکاری با مردم جستجو می کند. فرمانده انتظامی گلستان توسعه سرمایه انسانی را در سایه تقویت ایمان و روحیه جهادی امکان پذیر دانست و بیان کرد: موفقیت پلیس در تامین نظم و امنیت ریشه در ولایت پذیری، اخلاص و روحیه جهادی کارکنان دارد. علی اکبرجاویدان به برنامه ها و اقدامات پلیس در حفظ و صیانت از سرمایه های انسانی سازمان اشاره و تصریح کرد: سرمایه انسانی مهمترین سرمایه هر سازمان است و یکی از مهمترین ماموریت های نیروی انتظامی حفظ  و صیانت از این سرمایه است.جاویدان بیان کرد: در همین راستا با برگزاری کارگاه های آموزشی رشد و تعالی رفتار، پیشگیری از جرایم در بین کارکنان و همچنین کارگاه های آموزش قضائی و عقیدتی سیاسی گام های مهمی در بحث استاندارد سازی رفتار و کاهش جرایم در بین کارکنان نیروی انتظامی برداشته شده است.