گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
خدمات فرهنگی در روستاهای گلستان کافی نیست

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان گفت: خدمات فرهنگی در روستاهای استان کمتر دیده شده و کافی نیست. به گزارش مهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد اظهار کرد: شهرستانهای تازه تاسیس استان گلستان در شاخصها و توزیع اعتبار، کمتر دیده شدهاند. وی افزود: حدود ۵۵ درصد جمعیت گلستان را روستاها تشکیل میدهند و این در حالی بوده که خدمات فرهنگی در روستاها بسیار کمتر است.مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان تصریح کرد: همانطور که به حوزه دفاعی برای مقاومت توجه خاصی داریم نیاز است تا به حوزه فرهنگی هم به اندازه کافی توجه کنیم.ولی نژاد ادامه داد: روستاها این حق را دارند تا از اعتبارات ملی و استانی برای حوزه فرهنگی آنها هزینه شود و این در حالی بوده که چندین مرکز فرهنگی در شهرهای مختلف وجود دارد. وی یادآور شد: برای مقابله با آسیبهای اجتماعی باید به اندازه کافی سرمایه گذاری انجام دهیم تا این معضل را کاهش دهیم یا آن را متوقف کنیم.