گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
آب شرب روستاهای گلستان نیازمند توجه بیشتری است

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان گفت: موضوع آب شرب روستاهای گلستان نیازمند توجه بیشتری است. به گزارش مهر، مهدی شکیبافر اظهار کرد: برای حفظ روستاهای استان باید به موضوع آب شرب توجه بیشتری داشته باشیم و در توزیع اعتبارات به این بخش نگاه ویژهای شود. وی افزود: آب شرب روستاها در حوزههای بهداشت، اقتصاد و ماندگاری روستا نقش بسیار مهمی دارد و بر اساس قانون مصوب مجلس ۱۰ درصد اعتبارات استانی باید به آب شرب روستایی اختصاص یابد که در بیشتر مواقع کمتر از ۴۰ درصد تخصیص پیدا کرده است. شکیبافر ادامه داد: موضوع آب شرب روستایی از سوی فرمانداران هم مورد تاکید قرار گرفته و اهمیت این موضوع به حدی است که باید در بخش اعتبارات بیشتر به آن توجه کرد. وی تصریح کرد: سال گذشته اعتبارات مناسبی جذب کردیم، البته از ۸۵ میلیارد تومان اعتبار استانی که ۴۵ میلیارد تومان آن از محل ماده ۱۸۰ بود، هیچ مبلغی تخصیص داده نشد.مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب روستایی گلستان با اشاره به پرداخت نشدن حقوق آبداران استان گفت: ۲۷۰ آبدار در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان مشغول به کار هستند که چندین ماه است حقوق نگرفتهاند.شکیبافر افزود: دیون ما در استان به ۱۷ میلیارد تومان رسیده که خرید کل و حقوق آبداران بخشی از این هزینههاست و ۱۷ میلیارد تومان هم برای شبکه توزیع آب و حفر چاه ها هزینه کردیم.