گرگان - جمعه 1 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
گلستان رتبه نخست پرداخت تسهیلات رونق تولید کشور را کسب کرد

رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان از کسب رتبه نخست استان در پرداخت تسهیلات رونق تولید نسبت به واحدهای صنعتی گلستان خبر داد.به گزارش مهر، حسینقلی قوانلو اظهار کرد: گلستان سال گذشته در اجرای طرح رونق تولید عملکرد خوبی داشت و ۴۰۴ واحد تولیدی و صنعتی برای دریافت ۴۷۳ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.وی افزود: همچنین ۲۵۲ واحد کوچک و متوسط به طور مستقیم ۲۴۷ میلیارد تومان تسهیلات از  بانک های استان دریافت کردند.رئیس صنعت، معدن و تجارت گلستان ادامه داد: در مجموع سال گذشته به ۶۵۶ واحد تولیدی و صنعتی استان بالغ بر ۷۲۱ میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شد. وی با بیان اینکه گلستان رتبه هفتم کشور در میزان پرداخت تسهیلات رونق تولید را در کشور کسب کرد، تصریح کرد: منابع بانکی ۶ استانی که در رتبه های نخست قرار دارند قابل مقایسه با استان گلستان نیست. قوانلو خاطرنشان کرد: از مجموع ۹۳۳ واحد صنعتی استان ۱۷۶ واحد تسهیلات رونق تولید دریافت کرده اند. وی اضافه کرد: گلستان با پرداخت تسهیلات به ۱۸ درصد از واحدهای صنعتی استان رتبه نخست کشور در پرداخت تسهیلات به نسبت واحدهای صنعتی را کسب کرده است.وی همچنین از بررسی پرونده تسهیلات ۵۸ واحد تولیدی و صنعتی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال تعدادی از واحدهای تولیدی استان برای دریافت ۹۰ میلیارد تومان تسهیلات به بانک ها معرفی شدند.