گرگان - جمعه 1 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
راه‎اندازی واحد سوخت‎رسان فرودگاه کلاله نیازمند تامین اعتبار است

فرماندار کلاله بر لزوم رفع کمبودهای فرودگاه این شهرستان و پیشبینی ردیف اعتباری در این زمینه تاکید کرد و گفت: راهاندازی واحد سوخترسان فرودگاه کلاله نیازمند تامین اعتبار است. به گزارش فارس، نصرت برزگر اظهار کرد: طی 6 ماهه نخست امسال 2 میلیارد تومان برای فرودگاه شهرستان کلاله هزینه شد که لازم است بخشی از اعتبارات در ردیف مالی قرار بگیرد. وی تصریح کرد: اگر برای راهاندازی واحد سوخترسان فرودگاه کلاله ردیف اعتباری در نظر گرفته نشود هیچ هزینهای پاسخگوی آن نخواهد بود. رئیس سازمان برنامه و بودجه استان نیز در این جلسه اظهار کرد: فرودگاه کلاله برای واگذاری به بخش خصوصی شرایط خوبی دارد و ترمینال صادراتی خوبی در زمینه گیاهان دارویی است.