گرگان - جمعه 1 تير 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
کمبود آب در سدهای گلستان کشت پنبه را کاهش داد

رییس اداره پنبه و دانه های روغنی گلستان گفت: به علت کاهش آب در سدهای استان، فقط نیمی از اراضی استان به برنامه ریزی کشت پنبه رسید. علی موسی خانی در گفتگو با مهر اظهار کرد: کاهش آب در سدهای استان گلستان باعث شد که تاکنون تنها حدود ۱۰ هزارهکتار از اراضی گلستان پنبه  کشت کنند. موسی خانی از آمادگی کشاورزان برای کشت بیشتر پنبه خبرداد و افزود: حوزه سدهای وشمگیر و گلستان در استان بیشترین پنبه کاری انجام می شود که متاسفانه امسال در آن ها با کاهش حجم آب مواجه بودیم. موسی خانی از برنامه ریزی هایی که در راستای کشت پنبه در استان گلستان شده است یاد و تصریح کرد: سال جاری سه رقم بذر پرمحصول پنبه، در سطح ۲۰هزار هکتار، برای استان تدارک دیده بودیم که کشاورزان می توانستند به عنوان کشت دوم استفاده کنند.رییس اداره پنبه استان گلستان ادامه داد: در راستای حفظ منابع آبی استان استفاده از روش های نوین آبیاری و کشت نشایی در زراعت پنبه از کارهایی بود که در سال جاری انجام شد.علی موسی خانی در راستای توصیه به کشاورزان در مرحله داشت پنبه خاطرنشان کرد: کشاورزان در این مرحله لازم است اقداماتی علی الخصوص در مورد مبارزه با  آفات انجام دهند. موسی خانی از اقدامات بیولوژیک به عنوان روشی بهتر در دفع آفات یاد و تصریح کرد: آفت هایی مانند شته و کرم قوزه می توانند بسیار خسارت ببار بیاورند و کشاورزان با مشورت کارشناسان و کلینیک های گیاهپزشکی اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهند. وی در پایان در خصوص آبیاری مزارع سویا و پنبه  در این مرحله گفت: مزارع پنبه ای که وارد مرحله زایشی شده اند قطعاَ نیاز به آبیاری دارند و مزارع سویا نیز چنانچه وارد فاز زایشی نشده اند آبیاری شوند.