گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
دیوار دفاعی گرگان معجزه مهندسی تمدن ایران است

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از دیوار تاریخی گرگان به عنوان معجزه مهندسی تمدن ایران یاد کرد و گفت: این دیوار تاریخی را باید مورد توجه ویژه قرار داد. به گزارش فارس، ابراهیم کریمی اظهار کرد: در اجلاسیه نظام مهندسی کشور که به میزبانی ارومیه برگزار شد رئیس سازمان نظام مهندسی آذربایجان غربی از دیوار دفاعی گرگان به عنوان معجزه مهندسی تمدن ایران یاد کرد که برای ما جای تاسف و تامل بود که این مهم برای دیگران دغدغه است که نیاز دارد در استان گلستان به این دیوار تاریخی بیشتر توجه شود.وی با اشاره به افزایش حدود چهار درصدی اعتبارات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نسبت به سال گذشته خواستار توجه و حمایت اعتباری از مقامات استانی شد.