گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
تفرقه بزرگترین مانع رشد ملت های مسلمان است

مدرس حوزه علمیه انبارالوم گفت: تفرقه بزرگترین مانع رشد ملت های مسلمان است. به گزارش  مهر، الله قلی آخوند توماج در همایش حج، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی که ویژه روحانیون و مدیران کاروانهای اهل سنت  گلستان در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: آثار اخروی حج برای تمام افراد حاضر در این فریضه الهی یکسان است به شرطی که دلها به سوی خدا باشد. وی افزود: انسان زمانی که طواف میکند تمامی گناهانش ریخته میشود و این امر یک هدایت فردی است. مدرس حوزه علمیه انبارالوم گفت: در مراسم حج یک زائر به درجهای از نزدیکی به خدا میرسد که اگر خداوند را صدا کند خداوند ندای او را پاسخ میدهد و این جزئی از افتخارات زائرین محسوب میشود. وی ادامه داد: امنیت یکی دیگر از مصادیق حج است و اگر کسی به خانه خدا ورود پیدا کند امنیت وی تضمینی است. آخوند توماج با بیان اینکه اختلاف و تفرقه بزرگترین مانع رشد ملتهاست، اظهار کرد: مسلمانان اگر شیرینی وحدت را دریابند قطعاً امت واحد اسلامی تشکیل خواهد شد و هیچ عاملی به اندازه وحدت نتوانسته قدرت، شوکت، پیشرفت و ... را به ملتها هدیه کند.