گرگان - پنج شنبه 6 ارديبهشت 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/4/26 - شماره 1604
زائران حج با اخلاق خوب تبلیغات مخرب سعودی ها را خنثی کنند

نماینده ولیفقیه در گلستان گفت: زائران حج با اخلاق خوب خود تبلیغات منفی و مخربی که توسط دشمن بخصوص سعودی ها علیه کشور می شود را خنثی کنند. به گزارش مهر، آیتالله سید کاظم نورمفیدی  در همایش حج، معنویت، اقتدار ملی و همبستگی اسلامی که ویژه روحانیون و مدیران کاروانهای اهل سنت گلستان در گرگان برگزار شد، اظهار کرد: زائرین نماینده جمهوری اسلامی هستند و باید کشور ما را با اخلاق و رفتار خوب خود به خوبی به جهان اسلام معرفی کنند تا تبلیغات مخربی که علیه کشور میشود خنثی شود. وی افزود: حج فریضه بزرگی است و زمانی که نسبت به سایر ادیان و فرقهها نگاه میکنیم میبینیم که حج از مختصات اسلام است و در دیگر ادیان دیده نمیشود. وی با بیان اینکه حج، تجسم شعار اسلامی و بریدن از هرچه غیر خداست، افزود: ایمان تنها اعتقاد به خدا نیست بلکه از دو جزء تشکیل شده است. نماینده ولیفقیه در استان با بیان اینکه حج همه حقیقت اسلام است، اظهار کرد: نکته برگزاری همهساله حج تمتع این است که با برگزاری آن اساس ایمان اسلامی تقویت شود، همان طور که فلسفه برپایی نمازهای روزانه هم همین امر است. امام جمعه گرگان گفت: حج تجسم عینی توحید است و از مدیران کاروانهای حج تمتع میخواهم محور بزرگ این فرضیه الهی را تقویت توحید قرار دهند. وی ادامه داد: تجسم عینی توحید باید در ذهن زائرین نقش ببندد نه اینکه زائرین در اینگونه سفرها فقط به دنبال خرید سوغاتی و امثال آن باشند.