گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/1/28 - شماره 1571
پوشش بیمه برای حدود 11هزار تبعه خارجی دارنده کارت آمایش درگلستان

مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی گلستان از تمدید بیمه سلامت این اتباع خبر داد و گفت: حدود 11 هزار تبعه خارجی دارنده کارت آمایش معتبر مقیم استان، همانند مردم ایران می توانند از پوشش خدمات بیمه ای بهره مند شوند. به گزارش ایرنا از استانداری گلستان، مهدی دهرویه اظهار داشت: برابر توافق صورت گرفته میان اداره کل امور اتباع وزارت کشور، سازمان بیمه سلامت و کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان سازمان ملل، کلیه پناهندگان افغانستانی و عراقی دارنده کارت آمایش معتبر می توانند با مراجعه به یکی از دفاتر پیشخوان طرف قرارداد با اداره کل بیمه سلامت استان گلستان و ارائه مدارک مورد نیاز به مدت یکسال ( 7/12/95 تا6/12/96) از خدمات بیمه سلامت استفاده نمایند.وی بیان کرد: بیمه سلامت برای اقشار آسیب پذیر و بیماران خاص بصورت رایگان و سایر اقشار با پرداخت حق بیمه مقرر شده می توانند از دفترچه بیمه سلامت استفاده نمایند.مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استانداری گلستان افزود: کمیته اجرایی بیمه سلامت شامل نمایندگان بیمه، دانشگاه علوم پزشکی و اداره کل اتباع استان جهت پذیرش و پاسخگویی به شکایات و درخواست های مرتبط با بیمه در محل اداره کل امور اتباع واقع در گرگان -خیابان پنجم آذر- آذر چهارم، تشکیل شده و درخواست های ارائه شده را در کمترین زمان پیگیری می کند