گرگان - یکشنبه 30 دي 1397 - دما درجه سانتیگراد
1396/1/28 - شماره 1571
صید ماهیان استخوانی گلستان به 253 تن رسیده است

معاون صید و صیادی اداره کل شیلات گلستان در خصوص میزان صید ماهیان استخوانی از آغاز زمان صید سالجاری تا 15 فروردین ماه گفت: خوشبختانه در سال جاری میزان صید با افزایش 19 درصدی همراه بوده است و از 213 تن سال قبل به 253 تن رسیده است. به گزارش فارس به نقل از پایگاه اطلاعرسانی اداره کل شیلات استان، محسن یحیایی به بیان اینکه زمان صید ماهیان استخوانی از سواحل استان، تا 31 فروردین ماه 96 تمدید شد، اظهار کرد: بنا بر درخواست ادارات شیلات و تشکلهای صیادی استانهای شمالی، زمان صید ماهیان استخوانی توسط شرکتهای تعاونی پره، تا پایان فروردین ماه تمدید شد.وی با اشاره به دلایل تمدید زمان صید اظهار کرد: شرایط جوی و کاهش دمای آب، کاهش دفعات پرهکشی، میزان صید و وضعیت مهاجرت ماهی سفید به سواحل، از دلایل عمده تمدید زمان صید بوده است که خوشبختانه با موافقت رئیس سازمان شیلات کشور این مهم انجام شد. یحیایی در خصوص افزایش صید ماهیان استخوانی گفت: بیشتر میزان این افزایش در گونه ماهیان سفید و کفال بوده است که ماهی سفید با افزایش 17 درصدی از 29 تن به 34 تن رسید، همچنین میزان صید ماهی کفال نیز با 20 درصد افزایش از 172 تن به 207 تن رشد یافته است.وی از افزایش صید در هر پرهکشی و سرانه صید شرکت های تعاونی خبر داد و یادآور شد: متوسط صید در هر پرهکشی با 28 درصد افزایش از 140 کیلو به 180 کیلو تغییر یافت و از 17 شرکت تعاونی فعال، سرانه صید هر شرکت، تاکنون با 26 درصد افزایش از 12 تن در سال قبل به 15 تن در سال جاری رسیده است.