گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
مدیر مسکن راه و شهرسازی گلستان: ۹۴ خانوار معلول گلستانی خانه دار میشوند

مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان از تامین زمین و مسکن برای ۹۴ خانوار معلول در استان خبر داد.

محمود تیموری با اشاره به انعقاد تفاهم نامه تامین مسکن خانوارهای معلولین واجد شرایط و تحت پوشش سازمان بهزیستی در استان، اظهار کرد: زمین و واحدهای مسکونی برای ۹۴ خانوار مذکور در استان تامین شده و به اقدام و شروع عملیات اجرایی برای انجام سایر اقدامات از سوی دستگاهها و نهادهای متولی نیاز دارد.وی افزود: زمین و واحد مسکونی تامین شده شامل تامین زمین برای ۳۷ خانوار و تامین واحد مسکونی برای ۵۷ خانوار است.

تیموری به تشریح اقدامات انجام شده برای تامین زمین این اقشار پرداخت و افزود: برای ۲۷ خانوار از ۳۷ خانوار متعهد شده در تفاهم نامه، از اسفند ماه سال گذشته در شهرستانهای گرگان، آق قلا، آزادشهر، کردکوی و رامیان، اراضی به مساحت ۳۱۴۵.۲۶ مترمربع، تهیه و طی قراردادی به انجمن خیرین مسکن ساز استان تحویل و واگذار شده است.وی با اشاره به اینکه راه و شهرسازی گلستان در راستای وظایف قانونی و نوع دوستانه خود، تکالیف محوله در این تفاهم نامه را در شهرستانهای یاد شده تا این مرحله به اجرا درآورده، خاطرنشان کرد: در شهرستان علی آبادکتول برای تامین زمین پنج خانوار از مددجویان هم پیگیریهای لازم انجام شده و اداره کل راه و شهرسازی برای خرید اراضی مورد نیاز این مسئله در جلسات متعدد کمیته راهبری استان هم اعلام آمادگی کرده اما تاکنون زمینی که دارای سند مالکیت و فاقد مشکل برای مددجویان باشد، یافت نشده و کمیته مذکور نیز موردی معرفی نکرده است.مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گلستان با بیان اینکه تهیه زمین برای این عزیزان در شهرستان علی آباد در دست پیگیری است، افزود: در شهرستان رامیان و گالیکش، واگذاری زمین با معارضاتی روبرو بوده که در دست پیگیری برای آزادسازی است.تیموری ادامه داد: برای دو خانوار تحت الشعاع تفاهم نامه مذکور در شهرستان بندرگز هم، تعهد زمین به تامین واحد مسکونی تبدیل شده که یکی از آنها خریداری شده و دیگری در حال خریداری است.وی تصریح کرد: اداره کل راه و شهرسازی گلستان طی مدت زمان کوتاهی پس از عقد تفاهم نامه، اقدامات لازم از جمله تامین و واگذاری زمین و معرفی واحدهای مسکونی از محل پروژههای مسکن مهر در حال تکمیل را معرفی کرده است.تیموری درباره واحدهای در حال تکمیل مسکن مهر، گفت: از آنجایی که سهم آورده متقاضیان نقش مهمی در تکمیل سریعتر پروژههای معرفی شده دارد، تعلل بسیار زیاد متقاضیان برای تکمیل سهم آورده واحد مسکونی مورد نظر، اداره کل راه و شهرسازی را با چالشهای متعددی روبرو کرده  است .