گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
ثبت گویش استرآبادی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان از ثبت گویش استرآبادی در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور خبر داد.ابراهیم کریمی گفت: گویش استرابادی (گرگانی) گویشی است که در شهر گرگان و تعدادی از روستاهای اطراف به آن سخن گفته می شود.وی اظهار داشت: پس از بررسی سیر تاریخی زبان های ایرانی، می توان گفت گونه گویش استرآبادی بازمانده ای از زبان ایرانی غربی یعنی فارسی میانه است که هنوز ردپایی از پارتی دری در این گویش مشاهده می شود و با آن ارتباط تنگاتنگی دارد.وی عنوان کرد: گویش استرآبادی به ویژه در سطوح آوایی و واژگانی تفاوت های قابل ملاحظه ای با زبان فارسی دارد که می توان بر اساس معیارهای جهانی به آن گویش استرآبادی اطلاق کرد.کریمی ادامه داد: واژگان و مفاهیمی که در گویش استرآبادی وجود دارند علاوه بر مفاهیم مشترک با زبان های دیگر، شامل مفاهیمی هستند که به لحاظ نوع زندگی کشاورزی، باغداری و دامداری دارای تنوع است.مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان گلستان افزود: با توجه به اهمیت حفظ و حراست از این گویش اصیل، اداره کل میراث فرهنگی استان گلستان با تشکیل جلسات کارشناسی و دعوت از پژوهشگران این حوزه اقدام به تهیه پرونده ثبت اثر کرد که در ششم دی ماه سال جاری در جلسه شورای عالی ثبت و تعیین حریم کشور که با دستور کار پرونده های میراث فرهنگی ناملموس برگزار شد، گویش استرآبادی به عنوان یک گویش منحصر به فرد با گستره فرهنگی شهر استرآباد(گرگان) در فهرست آثار فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.