گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
مردم آگاهی خود رانسبت به حقوقشان افزایش دهند

رئیس کل دادگستری استان گلستان با اشاره به منشور حقوق شهروندی گفت: با توجه به پیچیده بودن زندگی، مردم آگاهی خود را نسبت به حقوقشان افزایش دهند.

به گزارش ایرنا هادی هاشمیان افزود: با اجرای طرح آگاهی بخشی حقوقی در واقع می خواهیم مردم نیز بیشتر با حقوق خود آشنا شوند، زیرا معتقدیم اگر افراد با حقوق شان آشنا باشند نه به دیگران اجازه می دهند حق شان را تضییع کنند و نه خودشان حق دیگران را نادیده می گیرند.وی تصریح کرد: مردم باید آگاهی های حقوقی خود را در اموری مانند عقد قرارداد، پیش فروش و پیش خرید مسکن حتما افزایش دهند و حتما با وکلا و کارشناسان مشورت کنند تا هم خودشان گرفتار عواقب ناآگاهی نشوند و هم برای دستگاه قضایی تولید پرونده نکنند.وی با اشاره به این که با اجرای طرح آگاهی بخشی حقوقی، از پرونده های ورودی به محاکم استان کاسته می شود، یادآور شد: دادگستری استان نیز به منظور آگاهی بیشتر مردم از قوانین و مقرارت، برنامه تلویزیونی سیمای قانون را از شهریور امسال به صورت زنده پخش می کند که این خود بخشی از حقوق شهروندی است.هاشمیان در ادامه گفت: حقوق شهروندی در واقع یک قانون است و تشکیلات قضایی در جهت تقویت قانون، کارها و امورات خود را انجام می دهد و اگر قرار است تکلیفی ابلاغ شود، آن هم باید براساس و برابر قانون باشد.

رئیس کل دادگستری استان گلستان خاطرنشان کرد: یکی از وظایف قوه قضائیه در رعایت قانون حقوق شهروندی بحث بازداشتگاه ها و نحوه رسیدگی در دادسراها می باشد که به خوبی در حال انجام می باشد و از قدیم هم این روال بوده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی اظهار داشت: در دادگستری کل استان نیز دبیرخانه حقوق شهروندی ایجاد شده و مردم با مراجعه به آن از حقوق خود و دیگران آگاهی می یابند و این در روند رسیدگی به پرونده ها تاثیر بسزائی دارد.