گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
کلنگ تله کابین و شهربازی گرگان اسفند ماه به زمین می خورد

به گزارش مهر، جلسه یکصدوبیست و نهم کمیسیون توسعه، عمران، حمل و نقل شهری، معماری و شهرسازی شورای شهر گرگان شامگاه دوشنبه با دستورکار سیاست های بودجه عمرانی سال۹۶ برگزار شد.برنامه ریزی توسعه شهری، هدایت و دفع آب های سطحی، حمل و نقل و بهبود امور و مرور شهری، ایجاد تاسیسات حفاظتی شهری، بهبود محیط شهری، ایجاد اماکن فرهنگی، ورزشی و توریستی، ایجاد تاسیسات ساختمان های اداری و ایجاد تاسیسات اقتصادی و درآمد زا به عنوان هشت برنامه در حوزه عمران مطرح شده است.رئیس کمسیون توسعه و عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی گفت: در جلسه گذشته هشت فصل در حوزه عمرانی مشخص شد که در این جلسه به برنامه ریزی توسعه شهری و مطالعات می پردازیم.وی گفت: بودجه شهرداری ها باید در پایان دی ماه به شورای شهر فرستاده شود و اعضاء شورای شهر نیز باید در اسفندماه کار تصویب بودجه را انجام دهد.سبطی با بیان اینکه نگاه شورای شهر گرگان در خصوص بودجه عینا برخواسته از قانون است، افزود: ۴۰ درصد بودجه شهرداری به مسایل عمرانی با اولویت پروژه های نیمه تمام باید در نظر گرفته شود.وی ادامه داد: ۱۰درصد بودجه شهرداری باید برای بهداشت شهری در نظر گرفته شود که این اتفاق تا به حال نیافتاده است و ۵ درصد بودجه نیز باید برای فرهنگ شهر در نظر گرفته شود که این مورد هم مد نظر نبوده است.رئیس کمسیون توسعه و عمران و حمل و نقل شهری و معماری و شهرسازی گفت: سه درصد بودجه شهرداری طبق قانون باید به ورزش اختصاص داده شود که با توجه به مساعد بودن نظر همه اعضاء این اتفاق می افتد.سبطی با اشاره به طرح تفصیلی تصریح کرد: بعضی محله های ما الزامات لازم را برای سکونت گاه ندارد و بعضی فاقد الزامات ایمنی در برابر ساکنین هستند.وی همچنین به منظر مدیریت شهری اشاره کرد و گفت: با این که هر ساله به طور متوسط ۱۰ میلیارد تومان برای بازگشایی معابر در نظر گرفته ایم اما ردیف این اعتبارجابه جا شده و اتفاقی نیافتاده است.سبطی به نماد سازی در شهر تاکید کرد و اظهار کرد: انجام مطالعات در راستای نمادسازی که به عنوان هویت شهر مطرح است دارای اهمیت است اما شهر گرگان هیچ حرکتی در این راستا انجام نداده است تا خاطره جمعی را در ذهن شهروندان و گردشگران ایجاد کند.یکی از اعضاء شورای شهر گرگان در ادامه جلسه گفت: باید بودجه سه ساله گذشته این دوره شورای شهرگرگان را بررسی کنیم تا بتوانیم بودجه امسال را هم مصوب کنیم.فائزه عبداللهی در خصوص بحث مطالعات افزود: ابتدا باید رصد کنیم که چه مطالعاتی اتفاق افتاده است. بحث مطالعات اهمیت بالایی دارد و در دنیا هر پروژه ای که بخواهد انجام شود با مطالعات دقیق اتفاق می افتد.وی به طرح تفصیلی اشاره کرد و تصریح کرد: در حال حاضر از طرحی استفاده می کنیم که مدت زمان آن از ۱۰ سال هم گذشته است اما در شهرهای دنیا طرح های ۱۰ ساله معنایی ندارد چرا که آن ها شهر را زنده می دانند و یک موجود زنده بااین تغییر و تحولات و پیشرفت نمی تواند در یک نسخه ۱۰ ساله دوام بیاورد.عبداللهی اظهار کرد: طرح جامع موارد کلی را بررسی می کند و طرح تفصیلی که موارد جزیی تر پرداخته می شود مورد توجه ما نیست.وی ادامه داد: مطالعات شهرسازی همه ساله در دستور کار ما بوده است اما این که چقدرتوانسته ایم از آن بهره بگیریم دارای اهمیت است.