گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
تسهیل طلاق توافقی باعث کمرنگ شدن قباحت آن در جامعه می شود

رئیس کل دادگستری گلستان گفت: تسهیل طلاق توافقی در قانون، قباحت طلاق را در جامعه کمرنگ می کند. هادی هاشمیان در همایش علمی کاربردی بهزیستی و دستگاه قضایی در مسیر توسعه،  با  بیان این که قانون، طلاق توافقی را تسهیل کرده است گفت: باید کارگروهی این نقص را بررسی و در قالب بسته پیشنهادی به نمایندگان مجلس ارائه کند.

هاشمیان با بیان این که تسهیل طلاق توافقی در قانون ، قباحت طلاق را در جامعه کمرنگ می کند افزود :نبود لزوم ارجاع پرونده های طلاق توافقی به داور  یکی از مواردی است که باید در قانون دیده شود .هاشمیان افزود: حضور داوری که از اقوام طرفین هم هست می تواند برخی پرونده ها را به سازش زوجین و منصرف شدن آنان از طلاق، سوق دهد.این مقام ارشد قضایی استان با بیان این که افزایش طلاق توافقی از نگرانی های رهبر معظم انقلاب است، گفت: باید در این باره چاره اندیشی شود.

هاشمیان با بیان این که طلاق زلزله ایست که آوار آن بر سر کودکان طلاق ریخته می شود گفت: سرکشی و رسیدگی به امور این کودکان و کودکان بد سرپرست و بی سرپرست از عهده دادگستری و بهزیستی ساخته نیست و عزم جدی و همگانی نیاز دارد.وی در ادامه سخنان خود به افزایش ۱۷ درصدی تعداد زندانیان مالی اشاره کرد و گفت: این نشان از وضعیت نامطلوب شرایط اقتصادی است که متاسفانه نتیجه این شرایط نیز در نهایت کودکان را تهدید می کند.وی افزود: باید خیران و واقفان برای کمک به کودکان بد سرپرست و بی سرپرست به کمک دستگاه قضایی و بهزیستی بیایند تا بتوانیم آسیب های اجتماعی در این بخش از جامعه را کاهش دهیم.رئیس کل دادگستری گلستان به تلاش دستگاه قضایی استان برای کاهش آسیب های اجتماعی در حوزه خانواده هم اشاره کرد و گفت: در یک اقدام خلاقانه با تشکیل بنیاد صیانت از خانواده در علی آباد کتول، آموزش مهارت های زندگی را در دستور کار قرار دادیم که نتایج خوبی هم داشت.