گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1395/10/20 - شماره 1539
نماینده ولی فقیه در گلستان: شبکههای ماهوارهای بنیان خانواده را ویران میکنند

نماینده ولی فقیه در گلستان گفت: بسیاری از شبکههای ماهوارهای موجب ویرانی بنیان خانوادهها میشوند.به گزارش خبرنگار مهر، سیدکاظم نورمفیدی بعدازظهر شنبه در دیدار با فهیمه فرهمندپور مشاور وزیر کشور در امور زنان و خانواده، اظهار کرد: شبکههای ماهوارهای فضایی را علیه ما ایجاد کردهاند و باید با آنها مقابله کرد.وی افزود: این اتفاقات در فضای مجازی نیز رخ داده و بسیاری از خانوادهها را دچار گرفتاری کرده، البته فضای مجازی حسنهایی هم دارد.نورمفیدی تصریح کرد: روابط خانوادگی در گذشته پیوستگی بیشتری داشت، اما اکنون این چنین نیست و به عقیده من نظام باید به طور اساسی و ریشهای به این مشکلات نگاه کند.وی ادامه داد: اگر دنیا پیشرفت کرده به این دلیل است که ریشهای به مسائل نگاه میکند اما ما همیشه به شاخ و برگها چسبیدهایم.نماینده ولی فقیه در گلستان با اشاره به اهمیت توجه به زنان، گفت: باید فرهنگ و نگاه مثبتی نسبت به زنان در جامعه ایجاد شود، زیرا زنان از نظر اسلام جنس گرانبهایی هستند.نورمفیدی افزود: در جامعه مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی زیادی داریم و بسیاری از معضلات جامعه ریشه در مشکلات اقتصادی دارد.وی با اشاره به حضور روحانیون در دانشگاه ها گفت: باید روحانیونی امثال شهید مطهری به دانشگاهها بفرستیم که راه و روش درستی داشته باشند.