گرگان - جمعه 4 خرداد 1397 - دما درجه سانتیگراد
1388/3/27 - شماره 747
پیگیری پرونده های قضایی با مراجعه به سایت
سرویس خبر ـ رئیس کل دادگستری استان گلستان در جلسه ای مطبوعاتی به مناسب هفته قوه قضائیه عنوان کرد: با استقرار نرم افزار مدیریت پرونده قضایی یا CMS در دادگستری استان گلستان سیستم دادرسی 70 تا 80 درصد مکانیزه شده است. فاضلیان درباره امتیازات این سیستم گفت: امتیازات این سیستم در قالب 3 بخش مزایای مربوط به ارباب رجوع، بخش پرونده ها و کارکنان و نیز مدیریت پرونده های قضایی است که شامل سهولت و دقت در دسترسی به پرونده های قضایی، امکان تنظیم شکوائیه و دادخواست بدون مراجعه به دادگستری، پیگیری پرونده با استفاده از اینترنت از طریق مراجعه به سایت www.GudCMS.ir امکان پیگیری پرونده با استفاده از شماره رمز اختصاصی، ابلاغ اوراق قضایی، نتیجه دادنامه و... بصورت پیامک به افراد و موارد دیگر است که دسترسی مردم به اطلاعات پرونده هایشان از ط?یق این سیستم به کمترین زمان ممکن می رسد. وی ثبت کلیه اطلاعات از بدو تشکیل تا مرحله پایانی، دقت در روند رسیدگی به پرونده ها، کاهش ضریب خطای نیروی انسانی، جلوگیری از دسترسی افراد غیر صالح به اطلاعات پرونده ها، بررسی عملکرد کمی و کیفی اوراق قضایی به صورت لحظه ای، امکان بررسی موردی و مصداقی پرونده قضایی و بررسی آن و چندین مورد دیگر را از مزایای این سیستم برشمرد و گفت: این سیستم که طرح اولیه آن از طرحهای CMS خارج از کشور گرفته شده در دستگاه قضایی ما توسعه یافته و تکمیل شده است بطوریکه توانسته ایم از بسیاری از کشورهای اروپایی جلوتر گام برداریم و اینک ?ر مرحله آغاز 4 CMS هستیم که در آن بخش قضایی مکانیزه می شود. فاضلیان همچنین درباره کار شوراهای حل اختلاف استان گفت: با شعار حکم کمتر، صلح بیشتر تلاش کردیم تا ورودی پرونده ها را به شوراهای حل اختلاف افزایش داده و از سوی دیگر به کاهش ورود پرونده ها به دادگاههای عمومی و انقلاب و دادسراها کمک کنیم. در همین راستا در سال 86 مقدار 42/50 درصد پرونده های قابل مصالحه به شوراها ارجاع داده شد که این مقدار در سال 87 با رشدی 9 درصدی به 61/59 درصد رسید و این با سیاست ما در قوه قضائیه برابری می کند. به دنبال آن ورودی پرونده ها به دادسراها 9 درصد، به محاکم عمومی و انقلاب 13 درصد، تجدید نظر 6 درصد و کیفری 9 درصد کاهش یافت. وی در ادامه افزود: با توجه به حجم ورودی پرونده ها به شوراهای حل اختلاف در صورت بررسی این میزان پرونده در دادگاهها به 109 قاضی نیاز بود که با این شیوه توانستیم در مجموع مبلغ 3 میلیارد و 279 میلیون ریال (از محل پرداخت حقوق ماهانه 109 قاضی، کارمند و نیز هزینه خالص پرسنلی) از هزینه های دادگستری بکاهیم. رئیس کل دادگستری استان درباره سیاست حبس زدایی این دستگاه نیز گفت: در استان حدود 5 هزار و 200 نفر زندانی وجود دارد که به ازاء هر 100 هزار نفر 320 زندانی خواهد بود و این با معیار جهانی یعنی 120 نفر بسیار متفاوت است لذا با توجه به این مقدار سیاست حبس زدایی را در پیش گرفته و بر این اساس در سال 86 نسبت به سال 85 حدود 41/31 درصد کاهش ورودی به زندان داشتیم که این مقدار در سال 87 به حدود 5/18 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رسید. وی درباره ملاک تشخیص توانایی قضات گفت: ملاک تشخیص توانایی قضات و تسلط آنها بر مبنای حقوقی و قانونی میزان آراء نقض شده در محاکم تجدید نظر است که این میزان در استان ما 8/2 درصد است. شاخص ارزیابی عملکرد قضات در محاکم نیز میزان اعتراضات ارائه شده است که از 100 درصد پرونده های رسیدگی شده در محاکم بدوی 5/14 درصد آنها اعتراض داشته و بقیه آنرا پذیرفته اند. فاضلیان از اعاده 1388 هکتار اراضی منابع طبیعی با همکاری شورای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی خبر داد و اظهار داشت: با توجه به بازدیدهای انجام شده از مناطق مختلف 30 مصوبه در این شورا به تصویب رسید. در مجموع 623 فقره پرونده از سوی این شورا که تمام مدیران کل و مسئولین ارشد استانی در آن عضو هستند مخدومه اعلام شده است. افتتاح پروژه های عمرانی نظیر دادسرای رامیان و گرگان، دادگاه بخش کمالان، مجتمع شورای حل اختلاف گنبد مهمانسرای گرگان و مناطق سازمانی علی آباد، گنبد، کلاله، بندرترکمن و... از جمله برنامه های دادگستری گلستان در هفته قوه قضائیه است.