گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد
درباره ما

  گلشن مهر در 17 مرداد 1378 انتشار  خود را با انتشار 12 پیش شماره آغاز کرد و پس از انتشار بیش از 160 شماره هفتگی با دریافت مجوز انتشار سه شماره در هفته خود را  شروع کرد و از آن زمان تا به حال بصورت مرتب منتشر شده است .صاحب امتیاز گلشن مهر احسان مکتبی  و مدیر مسوولی آن را عبدالمجید مکتبی بر عهده دارد. گلشن مهر داری اصول ششگانه ای که در چارچوب آن فعالیت میکند .این نشریه  با " صداقت در اطلاع رسانی.اعتدال ،پرهیز از نفی دیگران،دفاع از حقوق شهروندان،توسعه و همزیستی به آبادانی ایران بزرگ می اندیشد "

 

اصول شش گانه گلشن مهر

 

1ـ صداقت در اطلاع رساني

گلشن مهر نشريهايست به منظور اطلاع رساني شفاف و صادقانه به همين خاطر از بزرگنمايي حوادث كوچك و كوچك شمردن اتفاقات بزرگ پرهيز نموده سعي خواهد كرد اخبار مختلف را بدون پيش داوري در معرض نگاه خوانندگان قرار دهد تا مردم عزيزمان خود تصميمگيرنده باشند مردمي كه نشان دادهاند در پيچيده ترين شرايط بهترين تصميمگيرانند.

2ـ اعتدال

بدون شك گلشن مهر نشريه اي خواهد بود معتدل با هدف روشنگري و رشد افكار عمومي . تاريخ ايران نشان داده است همواره تندرويهاي كج انديشان و عقب ماندگي فكري برخي ديگر باعث شده تا هدف متعالي ايران آباد، آزاد و مستقل در لابهلاي اين افراط و تفريطها گم شود و تجربهي تلخ ناكامي و شكست همواره قرين انقلابهاي خودجوش مردمي باشد بدين لحاظ اين نشريه ميكوشد با پرهيز از تندروي و دوري از روزمرهگي گذر از مسيري معتدل را تجربه نمايد.

3ـ پرهيز از نفي ديگران

گلشن مهر هيچگاه در پي نفي ديگران نخواهد بود چرا كه معتقد است تنها زبونان بيانديشه در پي حذف ديگرانند. تقدير تاريخ رشد جوامع انسانيست و آنها كه بدون درك واقعيت در پي مطلق نگري و انحصارند با اوهام خود دنيا را تفسير ميكنند دنياي آينده دنياي انديشه برتر است و صاحبان انديشه برتر تنها فرهيختگاني هستند كه به ثبات خويش ميانديشند نه نفي ديگران.

4ـ دفاع از حقوق شهروندان

گلشن مهر معتقد است تنها راه دفاع از حقوق شهروندان در عمل به قانون اساسي امكان پذير است به اين لحاظ بالاترين مصلحت را احترام به حق مردم دانسته، ميكوشد در عمل به آن پايبند باشد، در اين مسير انتقاد را حق خود دانسته و از انتقاد ديگران به خود نيز استقبال ميكند.

5ـ توسعه

يكي از اهداف انتشار اين نشريه حركت به سوي توسعهاي همه جانبه، متوازن و پايدار است شناخت دقيق ويژگيهاي اقليمي، اقتصادي، كشاورزي و ظرفيت بالاي گفتگوهاي سياسي و اجتماعي شرايطي دلپذير را در اين منطقه بوجود آورده است به اين خاطر گلشن مهر خواهد كوشيد با ارائه ديدگاههاي مختلف گامي هر چند كوتاه در جهت توسعه پايدار بردارد. در اين راستا مروج انديشههاي خود و انعكاس دهنده ديدگاههاي ديگران خواهد بود.

6ـ همزيستي

استان گلستان از معدود مناطق كشور عزيزمان است كه اقوام مختلفي در آن زندگي مي‌كنند به همين خاطر گلشن مهر به عنوان يك رسانه وظيفه خود مي‌داند ضمن احترام به همه‌ي اقوام زمينه ساز وحدت و همزيستي مسالمت آميز در گلستان بوده از ترويج انديشه‌هايي كه زمينه اختلاف را فراهم مي‌كند خودداري نمايد.