گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۹۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    زیرگذر یساقی در دهه فجر افتتاح می شود مردم گالیکش با افتتاح 228 پروژه به استقبال دهه فجر می روند بهرهبرداری از اپلیکیشن شهر یار گرگان در راستای اجرای شهر هوشمند سرمایه گذاری صنعتی گلستان ۲۲۲درصد افزایش یافت بیش از ۷۴ درصد روستاهای گلستان از نعمت آب سالم برخوردار هستند فراخوان جشنواره رسانه ای چله انقلاب در گلستان منتشر شد ۷۲ مبلغ در آموزش و پرورش گلستان مشغول به فعالیت هستند