گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۸۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۱۰ تا ۱۲ میلیون متر مکعب گاز طبیعی در استان مصرف می شود تصویب ۱۳۰میلیارد تومان برای آموزش و پرورش در سفر روحانی به گلستان رئیس جدید انجمن هنرهای تجسمی گلستان انتخاب شد ساخت بزرگراه گنبد اینچه برون شتاب می گیرد سال آینده کشور با کمبود ۸۰۰۰ مگاواتی برق روبرو خواهد شد آزمایشگاه سیار در مدارس گلستان راه اندازی می شود