گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۸۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ۴۰ پروژه اشتغالزای روستایی گلستان به بهره برداری رسید ایستگاه سنجش ریزگرد در اینچه برون نصب می شود توسعه بازارچه های محلی تا پایان سال  راهدارخانه های گلستان ۷۰ مسافر گرفتارشده در برف را اسکان دادند