گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۶ دي ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۸۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    تصویب یک طبقه مازاد در بافت فرسوده گرگان مورد بازنگری قرار گیرد دولت مشکلی بابت تامین سلامت مردم ندارد دولت مانع انتقال آب سرچشمه های زرین گل به شاهرود شود ساخت بیمارستان ۶۰۰ تختخوابی گرگان از برنامه های وزارت بهداشت است بحران آب در گرگان جدی است