گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۰ دي ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۷۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    استان گلستان ۳۶ درصد در ردیف های ملی بودجه رشد داشته است ۱۴ پروژه مداخلات ارتقاء سلامت در گلستان اجرا می شود مراسم بزرگداشت حماسه ۹ دی در استان گلستان برگزار شد  2330 میلیارد ریال برای ایجاد اشتغال در گلستان پرداخت شد