گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱ دي ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۷۶ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


     کاهش تلفات تصادفات برون شهری گلستان نقش آفرینی پژوهش در توسعه گلستان شتاب می گیرد راننده استانداری گلستان عامل اصلی تصادف رئیس تامین اجتماعی فعالیت ۱۲۰ شرکت دانش بنیان در گلستان هلال احمر مدارس سیستان را به سیستم گرمایشی ایمن مجهز می کند مدیران باید پاسخگوی مردم باشند