گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۲ آذر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    یادداشت اول-انتخابات خانه مطبوعات و چند سوال -مریم قرآنی کلنگ زنی متمرکز ۱۰ دوربرگردان در محورهای مواصلاتی گلستان انجام شد سردار نقدی: مشکل اقتصادی ساده ترین مشکل پیشروی انقلاب است اقدام به خودکشی دانش آموز دبیرستانی در مینودشت پروژه گردشگری آشوراده به ۴۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز دارد دختران دانش آموز گنبدی آموزش مهارت زندگی می بینند