گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    حریق جنگل ها و مراتع کشور کاهش یافت سامانه کاهش حریق جنگل ها راه اندازی می شود خیران گلستانی برای اشتغال زندانیان آزاد شده تلاش کنند اصلاح استوانه های ترافیکی در 16 نقطه خیابان های گرگان آثار عکاس گلستانی در میلان به نمایش درآمد فنی و حرفه ای گلستان در ۷ ماهه اول امسال ۱۰۴۱ شغل ایجاد کرده است