گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۴ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    تکذیب غیر فعال بودن مرکز درمانی؛ علوم پزشکی گلستان علت فوت جوان ۳۵ ساله را ضایعه قلبی اعلام کرد کشف کالای قاچاق در گرگان  خورجین کتاب در مناطق مرزی گمیشان به حرکت درآمد دوره آموزش آسیب های اجتماعی ویژه مدیران مدارس گنبد برگزار شد غریبی یار مهربان در گلستان خیر گرگانی سرمایه خود را وقف مبلمان شهری کرد