گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۹ آبان ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۶۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    کارگاه توانمندسازی مدیران متوسطه اول شرق گلستان برگزار شد 635کیلوگرم گوشت و آلایش مرغ فاسد در گنبد معدوم شد فردی در علی آبادکتول عموی خود را هدف گلوله قرار داد رودخانه های گلستان نیازمند بازمهندسی هستند دو واحد تجاری در گنبدکاووس دچار حریق شد کلنگ روگذر افسران به زمین زده خواهد شد