گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۵۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    احداث ۲ هزار واحد مسکونی روستایی برای مددجویان کمیته امداد گلستان گنبدکاووس نیمی از سرمایه گذاری بخش خصوص گلستان را جذب کرد