گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه 28 مهر 1397 / شماره 1758 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    احداث ۲ هزار واحد مسکونی روستایی برای مددجویان کمیته امداد گلستان گنبدکاووس نیمی از سرمایه گذاری بخش خصوص گلستان را جذب کرد