گرگان - پنج شنبه 1 فروردين 1398 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۲۵ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۵۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    گل گاوزبان های جوان آزادشهری امید مردم منطقه شد  جای مرکز فرهنگی برای حفظ و نشر دفاع مقدس در گلستان خالی است پنج اثر تاریخی و فرهنگی آزادشهر در فهرست آثار ملی ثبت شد استاندار گلستان: حوزه هنر و فرهنگ گلستان مظلوم واقع شده است  پیشگیری از وقوع جرم اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح است