گرگان - جمعه 25 آبان 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 25 مهر 1397 / شماره 1757 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    گل گاوزبان های جوان آزادشهری امید مردم منطقه شد  جای مرکز فرهنگی برای حفظ و نشر دفاع مقدس در گلستان خالی است پنج اثر تاریخی و فرهنگی آزادشهر در فهرست آثار ملی ثبت شد استاندار گلستان: حوزه هنر و فرهنگ گلستان مظلوم واقع شده است  پیشگیری از وقوع جرم اولویت سازمان قضایی نیروهای مسلح است