گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 18 مهر 1397 / شماره 1755 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    شناسایی ۱۰۳ واحد متخلف در طرح نظارتی خدمات سفر گلستان نمایشگاه روز ملی کودک و محیط زیست در گرگان برپا شد فرمانده انتظامی گلستان: تعامل پلیس و آموزش و پرورش خنثی کننده آسیب های اجتماعی است معاون قضایی دادگستری گلستان: ۵۲ زندانی با گذشت شاکیان از ابتدای سال در گرگان آزاد شدند  ۳۰ پروژه روز روستا بنیاد مسکن در گلستان به بهره برداری رسید