گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۱۴ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۵۳ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    بمناسبت گرامی داشت روز جهانی معلم  هدف دشمن تخریب وحدت بین ملت و مسئولان است تأسیس مرکز مطالعات و تحقیقات سیل در گلستان ضرورت دارد  نتایج هشتمین دوره انتخابات هیأت مدیره نظام مهندسی گلستان اعلام شد افزایش مهارت کودکان از برنامه های کانون پرورش فکری است علاقه مندان محیط زیست دو پرنده مصدوم را نجات دادند