گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۵۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    2500 فرزند شهید در گلستان بیکار هستند  500 تن مرغ منجمد در گلستان توزیع شد  ۶۵درصد گلستان بیمه سلامت دارند کمیته امداد امسال بیش از 200 هزار فرصت شغلی ایجاد می کند ورود مسافران ترکمنستانی به ایران 23 درصد کاهش یافت نظامیان گنبد مزار همرزمان خود را عطر افشانی کردند