گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲ مهر ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۴۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پوشش امدادی جمعیت هلال احمر گلستان به ۴۷ حادثه طی یک هفته گذشته بخش خصوصی به یاری آموزش و پرورش گالیکش آمد