گرگان - یکشنبه 18 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه 2 مهر 1397 / شماره 1748 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پوشش امدادی جمعیت هلال احمر گلستان به ۴۷ حادثه طی یک هفته گذشته بخش خصوصی به یاری آموزش و پرورش گالیکش آمد