گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۶ شهريور ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۴۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


     راهکارهای کوتاه مدت پاسخگو نیست  کارگردان فیلم داش آکل: مسئولان گلستان در ساخت داش آکل همراهی نکردند میراث فرهنگی درشرق گلستان با کمبود مدیر متخصص مواجه است  ۳ هزار سند رایگان توسط بنیاد مستضعفان به مردم بندرترکمن اهدا شد