گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۴۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    50 تن پسته ارگانیک در مراوه تپه تولید شد  مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خبر داد: بیست و نهمین جشنواره تئاتر گلستان پرونده حقوق های نجومی فقط یک مجرم داشت غیر هم سطح ۶۰ متری افسران گرگان مصوب شد