گرگان - شنبه 27 بهمن 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۲۰ مرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۳۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    ظرفیت کمیته امداد برای پذیرش نیازمندان تکمیل است تعامل دانشگاه و رسانه توسعه گلستان را به دنبال خواهد داشت 1722 خانوار بندرترکمنی زیر پوشش کمیته امداد هستند ۲۶ حکم تخریب ساخت و ساز غیرمجاز در زیارت اجرا نشده است  اولین جشنواره تابستانه لبخند گرگان آغاز به کار کرد ۳۰درصد جمعیت شهری گلستان در بافت های ناکارآمد سکونت دارند مدیران تحمل نقد خبرنگاران را داشته باشند