گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۱ مرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۲۷ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    زمان نمایشگاه مطبوعات گلستان اعلام شد پرونده آتش سوزی جنگل نیلکوه گالیکش تشکیل شد احداث یک گلخانه سبزی و صیفی در گنبدکاووس آغاز شد برگزاری جشنواره فرهنگ اقوام در گنبد یک ماه به تاخیر افتاد 400حلقه چاه آب غیرمجاز در گالیکش وجود دارد ۴۰۰ نقطه فاقد دسترسی به نظام ارجاع الکترونیک علوم پزشکی متصل شد  ۴۱ فقره گواهینامه انطباق وارداتی در گلستان صادر شد کودکی که قربانی غفلت پرستار شد