گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۶ تير ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۹ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پتروشیمی گلستان تا ۶ ماه آینده تعیین تکلیف می شود آشوراده در ۳۰ سال گذشته نابود شد بازار صنایع دستی گلستان در قبضه پوشاک پرورش دهندگان میگو وام روستایی می گیرند دانشگاه فرهنگیان گنبدکاووس دانشجو جذب می کند