گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۴ تير ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۸ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    پنج هزار واحد صنفی بدون پروانه کسب در گلستان شناسایی شد ساخت و ساز خارج از اصول شهرسازی بهای خدمات می دهد نگرانی از افزایش اشتغال اتباع خارجی در گلستان بیماران از شرایط درمانی گلستان ناراضی هستند یکی از آسیب های اجتماعی نبود اشتغال پایدار برای جوانان است بیش از ۸۰ درصد معابر اصلی شهر گرگان در بافت قدیمی وجود دارد