گرگان - دوشنبه 19 آذر 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه 30 خرداد 1397 / شماره 1716 / 4 صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    تخصیص۱۶۲ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال پایدار به بانکهای گلستان فرمانده انتظامی گلستان خبرداد: کاهش جرائم خشن در گلستان رشد بی رویه ویلاسازی در روستای زیارت راه‎اندازی سامانه جامع انبارها و نگهداری کالا در گلستان سهم درآمد مالیاتی امسال گلستان ۴۴۱ میلیارد تومان است ۵ تندیس از مفاخر در کمربندی گرگان نصب می شود