گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۵ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    واکنش وزیر راه به درخواست پ نمایندگان گلستان: قرار داد راه آهن گرگان مشهد نهایی نشده است . غرفه های بازارچه ساحل بندرترکمن به تجهیزات مهار آتش مجهز است خطری که جدی گرفته نمیشود؛ بیابانزایی بیخ گوش استانهای شمالی سواحل گمیشان نیازمند توجه مسئولان است ۵۲ اکیپ راهداری در طرح تابستانه گلستان به مردم خدمت رسانی می کنند