گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

چهارشنبه ۹ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۲ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    سند توسعه همه جانبه محلات گرگان تدوین می شود رئیس شورای اسلامی شهر گرگان: خبر استیضاح شهردار گرگان صحت ندارد نارساییکلیهشادی را از دوکودک گرگانیگرفت ستایش و شیرین چشم انتظار کمک خیرین احیای نهال های جنگلی به جای تخریب محیط زیست گنبدی ها صرفه جویی کنند