گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

دوشنبه ۷ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۱ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    امامجمعه گرگان: غرب به تعهدات خود پایبند نیست  دمای گلستان ۱۲ درجه کاهش می یابد مجموعه تاریخی باقریها هتل میشود کشاورزان گلستان 6200هکتار سیب زمینی کشت کردند تمکین شورای شهر گرگان به خواسته رانندگان حمل نخاله