گرگان - شنبه 4 اسفند 1397 - دما درجه سانتیگراد

شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ / شماره ۱۷۱۰ / ۴ صفحه
  • در اين صفحه
  • صفحه 1  


    اظهارات امریکا اقتدار دفاعی ایران را نشان می دهد . پژوهش در میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد 142مددجوی شهری توسط کمیته امداد گلستان خانهدار شدند گلستان پایانه تخصصی صادرات صنایع دستی ندارد 190 میلیارد ریال تسهیلات اشتغالزا در کلاله تصویب شد . سامانه جامع اوقات فراغت جوانان و نوجوانان گلستان رونمایی شد